logo_left.png

İş ve İşçi Sağlığı


Eğitimler, Risk Değerlendirme, Planlar ve Tatbikatlar


Şirketimiz Kuruluşundan bu yana, tüm çalışanlarımıza;

· Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiş,
· İlk Yardım ve Hijyen Eğitimleri aldırılmış,
· Acil durum Eylem Planları hazırlanmış ve tatbikatlar gerçekleştirilmiş,
· Yangın Eğitimleri alınmış ve Gerekli Tatbikatlar yaptırılmıştır.
· Ve ayrıca Tüm Şubelerimizde Risk değerlendirmesi çalışmaları titizlikle gerçekleşmiştir,

Bu çerçevede tüm personelin eğitim alması amaçlanmış ve “Eğitim Planı” oluşturularak bu hedef %100 oranında tutturulmuştur.

Diğer Çalışmalar


İSG kapsamında yapılan diğer çalışmalarda;

· İş güvenliği Uzmanımızın, İşyeri hekimimizin ve Diğer Sağlık Personelimizin görev aldığı “Sağlık ve Güvenlik Birimi” uygulamasına geçilmiş ve taşeronlar dahil tüm personelin sağlık takibinin sağlanması amaçlanmış,
· Kendi bünyemizde başlattığımız “İSG Performans Değerlendirmesi” uygulamasında her ekibin sahada doldurduğu formlar ile şirket içi denetim sağlanmış,
· Bu uygulamalar ile saha çalışmalarına başlamadan önce saha ve personelin İSG ile ilgili olarak çekilmiş fotoğraflarının iletilmesi sağlanmıştır.